Cartularia Broederschappen

Naam Derick Vighe
Naam Willem van Redinchaeven
Naam Wychman van Bernenvelt
Naam Jutte van Bernenvelt
Naam Rutger van Bernenvelt
Naam Beernt Jan'sz.
Datum document 29/9/1451
Regestnummer B no. 22
Beschrijving (regest) Derick Vighe en Willem van Redinchaeven, schepenen v. Nijm. - Wychman van Bernenvelt en Jutte, zijn moeder(?), wede Rutger v. B., als erfgenamen van R. v. B., geven een brief sprekende van een erfjaarrente van 2 Frankische schilden, uit een stuk lands te Lent, en 't "Persinghskempken", door Beernt Jan'sz. voor R. v. B. gevestigd, aan de provis. van het Heilige Kruis, om alle rechten, daaruit spruitende, uit te oefenen. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert een ende vijftich op sunte Michiels dach archangeli.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1792
Brontitel Cartularium B, Heilig Kruis
Folio 48 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1792