Cartularia Broederschappen

Naam Derick Gruenwalt
Naam Johan Rait
Naam Arnt Millinck
Naam Baldewijn van der Weyden
Naam Henrick Nyburger
Naam Beell Nyburger
Naam Rutger van Eck
Naam Henrick Tymmar
Datum document 24/4/1476
Regestnummer B no. 53
Beschrijving (regest) Derick Gruenwalt, richter te Nijmegen; Johan Rait en Arnt Millinck, schepenen aldaar. - Baldewijn van der Weyden, kanunnik van de Reguliere orde, biechtvader van het besloten Joffr. klooster Marienberch, van wege dat klooster, Henrick Nyburger en Beell, zijn vrouw, verkoopen een huis in de Smeedzstraet, aan Rutger van Eck, als prov. van het Heilige Kruis. Uit 't huis een tins aan 't Heilige Geest-huis; consent van Henrick Tymmar, als prov., als tinsheer. Gegeven int jair ons Heren Mo CCCCo sesch ende tsoeventich des anderen daechs nae sunte Joeryen dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1792
Brontitel Cartularium B, Heilig Kruis
Folio 36
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1792