Cartularia Broederschappen

Naam Johan Beernt'sz.
Naam Gerit Konynck
Naam Johan van Bothalen
Naam Luys van Poelwick
Naam Aelbert van der Hoeven
Naam Johan van Haefften
Naam Derick van Ymmerzeell
Naam Gelis Ympens
Naam Gerit Gheerlick'sz.
Datum document 21/6/1490
Regestnummer B no. 57
Beschrijving (regest) Johan Beernt'sz., Gerit Konynck, Johan van Bothalen en Luys van Poelwick, als provis., en de gemeene broeders van het Heilige Kruis, beloven - daar Aelbert van der Hoeven, van wege prior en gemeen convent van "onss heren lichaems" te Coelne, aan 't H. K. gegeven heeft een schepenbrief , sprekende van een erftins van 50 Rijnsche guldens, door Johan van Haefften en Derick van Ymmerzeell, zijn vrouw, te betalen. - een spijnde te zullen doen, en bij aflossing der hoofdsom, die weder te beleggen, niet zonder goedvinden van J. B., Gelis Ympens en Gerit Gheerlick'sz. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert ende tnegentich opter Thien Dusent Marteler avont.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1792
Brontitel Cartularium B, Heilig Kruis
Folio 25 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1792

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.