Cartularia Broederschappen

Naam Rutger van Gruesbeke
Naam Symon van Redinchaven
Naam Johan Vetkoeper
Naam Johan Bierman
Naam Johan Abeell
Datum document 23/4/1398
Regestnummer C no. 1
Beschrijving (regest) Rutger van Gruesbeke en Symon van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Johan Vetkoeper verkoopt een erftins van 2 pond, door Johan Bierman te betalen, aan Johan Abeell. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCo acht ende tnegentich op sunte Joriens dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 42
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793