Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van der Hautert
Naam Henrick Joh'sz. van Heze
Naam Bertolt van Werchgem
Naam Johan Scheerre
Naam Henrick van Lynden Collert
Datum document 31/5/1409
Regestnummer C no. 2
Beschrijving (regest) Henrick van der Hautert en Henrick van Heze Joh'sz., schepenen v. Nijm. - Bertolt van Werchgem erkent schuldig te zijn aan Johan Scheerre 100 Frankische schilden, op aanmaning te betalen, te peinden uit een erftins van 4 Fr. s. (uit een huis in de Bruederstraten); waarna Henrick Collert van Lynden, onderrichter v. Nijm., met partijen de vormen der peindung enz. verrichtte. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo ende negen dess vrydages na den heiligen Pynxtdach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 38
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793