Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Lynden Collert
Naam Johan Puls
Naam Johan van Ubbergen
Naam Johan Budde
Naam Henrick Abeell
Naam Johan Bierman
Naam Derick Zuerman
Datum document 19/10/1412
Regestnummer C no. 3
Beschrijving (regest) Henrick Collert van Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan Puls, burggraaf; Johan van Ubbergen en Johan Budde, schepenen aldaar. - Henrick Abeell, priester, geeft een erftins van 2 pond, uit 't huis vroeger van Johan Bierman, aan Derick Zuerman, als prov. van St. Michiel. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo ende twelff dess goedesdages na sunte Gallen dach confessoris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 42
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793