Cartularia Broederschappen

Naam Herman van Zandwick
Naam Herman van Weelderen
Naam Gabell Wolter'sz.
Naam Jutte Wolter'sz.
Naam Wolter Leuwe
Naam Derick van Herwen
Naam Henrick van Wuringen
Datum document 5/11/1420
Regestnummer C no. 8
Beschrijving (regest) Herman van Zandwick en Henrick van Weelderen, schepenen v. Nijm. - Gabell Wolter'sz. en Jutte, zijn vrouw, geven een erftins van 20 schellingen, van een van 5 pond, uit 't huis van Wolter Leuwe in de Broederstraten, aan Derick van Herwen en Henrick van Wuringen, als prov. van St. Michiel. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo ende twyntich des dynxtdages na Alre Heiligen dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 40 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793