Cartularia Broederschappen

Naam Herman van Zandwick
Naam Sander van Redinchaven
Naam Johan Scheerre
Naam Geerloch Weselken
Naam Willem van Doenen
Datum document 23/11/1422
Regestnummer C no. 11
Beschrijving (regest) Herman van Zandwick en Sander van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Johan Scheerre erkent schuldig te zijn aan Geerloch Weselken, als prov. van St. Michiel, 100 Frankische schilden, op aanmaning te betalen, te peinden uit een erftins van 4 Fr. s., uit een huis in de Broederstraten; waarna Willem van Doenen, onderrichter v. Nijm., met partijen de vormen der peindung (en aanbieding) verrichtte. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo twe ende twyntich op sunte Clemens dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 37 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793