Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Peter Gerit'sz. Vigen
Naam Albert van Redinchaven
Naam Johan van Doenen
Naam Lysbeth Gardyns
Naam Herman Gardyns
Naam Johan Johan.'sz. van Huessen
Naam Gerit van Deynsen
Naam Henrick Zell
Naam Johan van der Daernte
Naam Derick van Bochorst
Datum document 10/12/1454
Regestnummer C no. 56
Beschrijving (regest) Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Peter Vigen Gerit'sz., burggraaf; Albert van Redinchaven en Johan van Doenen, schepenen aldaar. - Lysbeth, wede Herman Gardyns, verkoopt een erftins van 8 Frankische schilden van een van 10, uit 't huis van Johan van Huessen Joh.'sz., "in den Wyngart", bij de marckt (die Cruys), aan Gerit van Deynsen, Henrick Zell, Johan van der Daernte en Derick van Bochorst, als provis. van St. Michiel. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo vier ende vyfftich dess dynxtdages na onser Liever Vrouwen dach Concepcionis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 1 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793