Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Redinchaven
Naam Henrick van Bylant
Naam Herman van Machgeren
Naam Herman van Bueren
Naam Reyner Hoyman
Naam Guytken Hoyman
Naam Henrick Zell
Datum document 10/12/1464
Regestnummer C no. 68
Opmerkingen Johan van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick van Bylant, burggraaf; Herman van Machgeren en Herman van Bueren, schepenen aldaar. - Reyner Hoyman en Guytken, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 4 Frankische schilden, uit hun schuur, in de Papengasse, naast een erf van het "Groesbeex susterhuyss", (af te lossen met 100 overl. Rijnsche guldens), aan Henrick Zell, als prov. van St. Michiel. Gegeven int jair onss Heren Mo CCCCo vier ende tsestich dess manendages nae Onser Liever Vrouwen dach Concepcionis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 17
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793