Cartularia Broederschappen

Naam Willem van Heze van Wely
Naam Reyner tot Hijrnnen van Wye
Naam Waltert van Doenen
Naam Herman van Machgeren
Naam Johan van Buthaelen
Naam Weyndell van Buthaelen
Naam Marten van der Hazelhorst
Naam Aelbert ter Kynder
Naam Laurens van Wyenhaeven
Datum document 5/2/1479
Regestnummer C no. 71
Beschrijving (regest) Willem van Wely van Heze, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Reyner van Wye, heer tot Hijrnnen, burggraaf; Waltert van Doenen en Herman van Machgeren, schepenen aldaar. - Johan van Buthaelen en Weyndell, zijn vrouw, geven een huis onder het "Stat Gewanthuyss", strekkende tot het St. Stevenskerkhof, aan Marten van der Hazelhorst, als prov. van St. Michiel. Consent der stad, als tinsvrouw, bij monde van Aelbert ter Kynder en Laurens van Wyenhaeven als rentmeesters. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert negen ende soeventich op sent Agathen dach joffrouwen.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 61 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793