Cartularia Broederschappen

Naam Bartholt tot Loenen van Gent
Naam Aelbert die Ruther
Naam Haeck van Ruytenberch
Naam Gerit van Lent Jan'sz.
Naam Heylwich Jan'sz
Naam Johan Oertken
Naam Gerit Henrick'sz. Buyse
Datum document 30/3/1490
Regestnummer C no. 79
Beschrijving (regest) Bartholt van Gent, heer tot Loenen, richter in Overbetue; Aelbert die Ruther en Haeck van Ruytenberch, gerichtslieden. - Gerit Jan'sz. van Lent en Heylwich, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 6 Frankische schilden, uit een stuk lands "den Krommencamp", in 't kerspel van Valborch in 't ambt van Overbetue, (te peinden door de provis. met een gezworen peinder), aan Johan Oertken en Gerit Buyse Henrick'sz. als provis. van St. Michiel. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert ende tnegentich dess dynxtdages nae den sonnendach Judica in der vasten.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 11
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793