Cartularia Broederschappen

Naam Sweder van Sallant
Naam Henrick Vige
Naam Derick van Bronchorst
Naam Symon van Volden
Naam Johan van den Berghe
Naam Aleyt van den Berghe
Naam Derick Brouwer
Naam Kathryn Brouwer
Naam Marten van der Haselhorst
Datum document 22/6/1499
Regestnummer C no. 83
Beschrijving (regest) Sweder van Sallant, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick Vige, burggraaf; Derick van Bronchorst en Symon van Volden, schepenen aldaar. - Johan van den Berghe en Aleyt, zijn vrouw, Derick Brouwer en Kathryn, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 2 Frankische schilden, uit 2 huizen naast elkaar opten Wyer, aan Marten van der Haselhorst, ten behoeve van St. Michiel. Gegeven int jair onss Heren duysent vierhondert neghen ende tnegentich op sunte Albyns dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 51 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793