Cartularia Broederschappen

Naam Sweder van Sallant
Naam Derick Vige
Naam Ot Valckenborch
Naam Claes van Daell
Naam Herman van Boedbergen
Naam Lyssbeth van Boetbergen
Naam Goissen van der Moelen
Datum document 13/4/1502
Regestnummer C no. 84
Beschrijving (regest) Sweder van Sallant, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Derick Vige, burggraaf; Ot Valckenborch en Claes van Daell, schepenen aldaar. - Herman van Boedbergen en Lyssbeth, zijn vrouw, verkoopen een erfpacht van 8 Frankische schilden, uit 't slot "Duyckenborch" en al zijn toebehooren, aan Goissen van der Moelen; schade te peinden uit al hun goederen. Gegeven int jair ons Heren dusent vyffhondert ende twee des goedessdages nae den sonnendach alss men singht Misericordia Domini.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 42 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.