Cartularia Broederschappen

Naam Elis van Eck
Naam Derick Vighe
Naam Johan van Lynden Collert
Naam Derick Valck
Naam Mechtelt van Balveren
Naam Gairt van Balveren
Naam Griet van der Moelen
Naam Henrick Roest
Datum document 28/3/1509
Regestnummer C no. 86
Beschrijving (regest) Elis van Eck, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Derick Vighe, burggraaf; Johan Collert van Lynden en Derick Valck, schepenen aldaar. - Mechtelt, wede Gairt van Balveren, en Griet van der Moelen geven een erfpacht van 2 Frankische schilden, van een van 8 "uyten Sloete geheyten Dukenborch", aan Henrick Roest, als prov. van St. Michiel. Gegeven int jair onss Heren dusent vyffhondert ende negen dess goedessdages nae den sonnendach alss men synght Judica.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1793
Brontitel Cartularium C, Sint Michiel
Folio 43 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1793