Cartularia Broederschappen

Naam Johan van Ewick Derix'sz.
Naam Derick van Brienen
Naam Johan Bucholt
Naam Jacob van Ambe
Naam Harolt
Naam Deric van Heynsbeke
Naam Arnt Hardde
Naam Rutger van der Clocken
Naam Johan van Wusick
Naam Willem van Brabant
Naam Henrick Trude
Naam Ghyson Ondertborch
Naam Johan Neven
Naam Reymbolt Ricolt'sz.
Datum document 15/3/1337
Regestnummer D no. 3
Beschrijving (regest) Johan Derix'sz. van Ewick, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Derick van Brienen, burggraaf; Johan Bucholt en Jacob van Ambe, schepenen aldaar. - Harolt draagt 't huis van Deric van Heynsbeke op aan Arnt Hardde, priester, als tinsheer, en aan Rutger van der Clocken en Johan van Wusick, als tinsheeren, van wege de erfgenamen van Willem van Brabant (n.l. Henrick Trude en Ghyson Ondertborch) ten behoeve van Johan Neven, als gepeind goed; waarna de tinsheeren 't huis opdragen aan H. C. en G. ten behoeve van J. N., voor een erftins van 2 ponden, aan A. H., en een erftins van 7 schellingen, 6 penningen, aan R. v. d. C. en J. v. W. Waring door H. en Reymbolt Ricolt'sz. aan H. C. en G. Gegeven int jair ons Heren M CCC soeven ende dertich des saterdages nae sunte Gregorius dach pape.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 47 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794