Cartularia Broederschappen

Naam Wolter van Wusick
Naam Henrick van Wusick
Naam Alexander van Redinchaven
Naam Henrick van Goch Symon'sz.
Naam Mechtelt van Goch Symon'sz.
Naam Henrick Heernsplit
Naam Johan Molyart
Datum document 20/8/1341
Regestnummer D no. 5
Beschrijving (regest) Wolter van Wusick, burggraaf v. Nijm.; Henrick van Wusick en Alexander van Redinchaven, schepenen aldaar. - Henrick Symon'sz. van Gogh en Mechtelt, zijn vrouw, verkoopen alle recht op 't goed (z. b.) aan de Brudersdyke, aan Henrick Heernsplit, als rentmeester van den Hertog van Gelre en Graaf van Zutphen, als tinsheer, ten behoeve van Johan Molyart, proost te Arnhem; waarna H. H. q.q. 't goed gaf aan J. M. voor een erftins van 1 Marck alden Brabans. Gegeven int jair ons Heren M CCC een ende veertich des maenendages nae Onser Liever Vrouwen dach Assumptionis.
Opmerkingen Gevidimeerd 14 Januari, 1424. (No. 109).
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio -
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794