Cartularia Broederschappen

Naam Henrick Puker
Naam Henrick van Myerlar
Naam Symon Herbert'sz.
Naam Heynekyn Heynekyn'sz.
Naam Jacob Mompelier
Naam Aleydt Mompelier
Naam Kersten van Xanten
Naam Mechtelt Wildden
Naam Johan Wildden
Naam Kersten van Xanten K'sz.
Datum document 5/6/1356
Regestnummer D no. 8
Beschrijving (regest) Henrick Puker, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henrick van Myerlar, burggraaf; Symon Herbert'sz. en Heynekyn Heynekyn'sz., schepenen aldaar. - Jacob Mompelier en Aleydt, zijn vrouw, verkoopen een hofstad achter 't huis van wijlen Kersten van Xanten, aan Mechtelt, beghijn, dochter van wijlen Johan Wildden; waarna M. de hofstad aan Kersten K'sz. van Xanten geeft voor een erftins van 1 pond. Gegeven int jair ons Heren M CCC sess ende vyftich op sunte Bonifacius dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 3
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794