Cartularia Broederschappen

Naam Gerit van Eycke
Naam Gerit van Leyenberch
Naam Reymbold Puls
Naam Symon van Redinchaven
Naam Heynekyn van Welle
Naam Baet van Welle
Naam Mechtelt van Welle
Naam Arnt Haerden
Datum document 7/11/1366
Regestnummer D no. 18
Beschrijving (regest) Gerit van Eycke, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Gerit van Leyenberch, burggraaf; Reymbold Puls en Symon van Redinchaven, schepenen aldaar. - Heynekyn van Welle, Baet, zijn vrouw, en Mechtelt, haar dochter, verkoopen een erftins van 3 pond, uit 't huis, waarin zij wonen, aan Arnt Haerden, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCC sess ende tsestich des saterdaechs nae Alle Heiligen dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 20
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794