Cartularia Broederschappen

Naam Gerit van Leyenbergh
Naam Alexander van Redinchaven
Naam Heynrick van der Dunen
Naam Aelbert Oppenstal
Naam Gerit van Swolle
Naam Peter Blitterswick
Naam Henrick Haestout
Datum document 13/12/1367
Regestnummer D no. 20
Beschrijving (regest) Gerit van Leyenbergh, burggraaf v. Nijm. en richter in 't Rijk v. Nijm.; Allexander van Redinchaven en Heynrick van der Dunen, schepenen aldaar. - Aelbert Oppenstal verkoopt een erfpacht van 3 pond, uit een stuk lands, "die Coller", in den Nederbosch naast Moenicwoert, een van 1 ½ malder rogge en een hoen, uit een stuk lands van Gerit van Swolle, een erftins van 6 schellingen, 10 penningen, uit 't huis van de erfgenamen Peter Blitterswick, aan Henrick Haestout, kanunnik in de kerk van Rees. Gegeven int jair ons Heren M CCC soeven ende tsestich op sunte Lucien dach virginis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 143
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794