Cartularia Broederschappen

Naam Baldekyn van Lent
Naam Alexander van Redinchaven
Naam Baldekyn Lauwert
Naam Arnt van Clyvo Goessen'sz.
Naam Ludekyn Pruever
Datum document 23/9/1368
Regestnummer D no. 21
Beschrijving (regest) Baldekyn van Lent en Alexander van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Baldekyn Lauwert erkent schuldig te zijn aan Arnt Goessen'sz. van Clyvo, prov. van het Gasthuis, ten behoeve daarvan en van het Heilige Geest-huis, 200 Frankische schilden, op aanmaning te betalen en te peinden uit een erfpacht van 12 malders rogge en van 10 pond ('t eene jaar de rogge, 't andere jaar 't geld), uit 't erf van Ludekyn Pruever, bij de Brudersdycke, als verwonnen schuld. Gegeven int jaer ons Heren M CCC acht ende tsestich des saterdaechs nae sunte Matheus dach apostoli.
Opmerkingen Gevidimeerd 14 Januari, 1424 (No. 109)
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio -
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794