Cartularia Broederschappen

Naam Symon van Redinchaven
Naam Johan van der Lecke
Naam Johan van Meerten
Naam Arnt van Clyvo Goessen'sz.
Naam Ludeken Pruever
Datum document 18/12/1370
Regestnummer D no. 23
Beschrijving (regest) Symon van Redinchaeven en Johan van der Lecke, schepenen v. Nijm. - Johan van Meerten, onderrichter v. Nijm., peindt en waart Arnt Goessen'sz. van Clyvo, prov. van 't Gasthuis, ten behoeve daarvan en van het Heilige Geest-huis, tot alle recht in een erfpacht van 12 malders rogge en 10 pond, uit 't erf van wijlen Ludeken Pruever, bij de Brudersdycke, voor 200 Frankische schilden. Gegeven int jair ons Heren M CCC ende tsoeventich des guedesdaeges nae sunte Lucien dach virginis.
Opmerkingen Gevidimeerd 14 Januari, 1424 (No. 109)
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio -
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794