Cartularia Broederschappen

Naam Peter Baerlanck
Naam Johan van Ubbergen
Naam Rycolt Reymbolt'sz.
Naam Herman van Redinchaven Aelbert'sz.
Naam Lambert Zebars
Naam Johan Zebars
Naam Kathryn Voss
Naam Tilman van Gruesbeke
Naam Johan van Uchten
Datum document 2/9/1379
Regestnummer D no. 29
Beschrijving (regest) Peter Baerlanck, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan van Ubbergen, burggraaf; Rycolt Reymbolt'sz. en Herman Aelbert'sz. van Redinchaven, schepenen aldaar. - Lambert Zebars, ridder, en Johan, zijn vrouw, verkoopen hun helft in 2 stukken lands in den "Honichholte", tusschen de Woerderstege en Heserstege (van welk land Kathryn Voss een stuk heeft voor een erftins van 12 hoenders en een erfpacht van 5 pond) en hun helft van voorn. tins en pacht, met den "tuslach van den Nygeseide lant, gelegen beneden den Tyrsdycke in den Honichoutsche Campe" enz., aan Tilman van Gruesbeke, als prov. van het Heilige Geest-huis. Consent van Johan van Uchten, priester, als rentmr van den landheer. Gegeven int jair ons Heren M CCC negen ende tsoeventich des vrydaechs nae sunte Johans dach Baptiste Decollacionis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 143 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.