Cartularia Broederschappen

Naam Derick van Wusick Henric'sz.
Naam Gaert van Wese
Naam Arnt Ridder
Datum document 11/4/1383
Regestnummer D no. 34
Beschrijving (regest) Derick Henric'sz. van Wusick en Gaert van Wese, schepenen v. Nijm. - Arnt Ridder erkent schuldig te zijn een pacht van 6 malders rogge en 5 ponden jaarlijks, uit goed bij de Brunersdycke, aan 't Gasthuis en 't Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCC drie ende tachtentich des saterdaechs als op die Octave van Sunte Ambrosius dach.
Opmerkingen Gevidimeerd 14 Januari, 1424 (No. 109)
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio -
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794