Cartularia Broederschappen

Naam Derick van Gruesbeke Giselbert'sz.
Naam Derick van Wusick Henric'sz.
Naam Henrick Groetrembolt'sz.
Naam Henrick Boyen
Datum document 25/2/1384
Regestnummer D no. 36
Beschrijving (regest) Derick Giselbert'sz. van Gruesbeke en Derick Henric'sz. van Wusick, schepenen v. Nijm. - Henrick, gen. Groetrembolt'sz., erkent de helft van een huis voor een erftins van 2 pond, 3 schellingen, 4 penningen, ontvangen te hebben van Henrick Boyen. Gegeven int jair ons Heren M CCC vier ende tachtentich des vrydaeges nae sunte Mathys dach apostoli.
Opmerkingen 25 Februari (23 September?), 1384
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 37 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794