Cartularia Broederschappen

Naam Willem van den Walle
Naam Wouter uten Weerde
Naam Pelegrym van Aembe
Naam Godert van Boeningen
Datum document 13/1/1392
Regestnummer D no. 40
Beschrijving (regest) Willem van den Walle en Wouter uten Weerde, schepenen van Gent. - Pelegrym van Aembe erkent 100 gulden, op Pontiaan e.k. te betalen, of te peinden met den gewaarden bode der stad Gent uit een huis aan de stadsgracht (bovengen. zie No. 17) schuldig te zijn aan Godert van Boeningen. Gegeven int jaer ons Heren dusent driehondert twe ende tnegentich op der Octave dach der Epiphanie.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 176
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794