Cartularia Broederschappen

Naam Peter van Randenrade
Naam Gaert van Hoemen
Naam Hermen van Wusick
Naam Johan van der Duynen
Naam Claes Knolleken
Naam Sewijd Knolleken
Naam Henric Boyen
Datum document 9/9/1392
Regestnummer D no. 41
Beschrijving (regest) Peter van Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Gaert van Hoemen, burggraaf; Hermen van Wusick en Johan van der Duynen, schepenen aldaar. - Claes Knolleken en Sewijd, zijn vrouw, verkoopen de helft van een erftins van 1 ½ Frankische schild, uit een huis in de Houtstraeten, aan Henric Boyen. Gegeven int jair ons Heren M CCC twe ende tnegentich des anderen daechs nae Onser Liever Vrouwen dach Nativitatis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 85 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794