Cartularia Broederschappen

Naam Sander van Redinchaven Goessen'sz.
Naam Hermen van Zandwyck
Naam Gaert die Wilde
Naam Peter Myss
Naam Gerit Speckmans
Naam Aelbert van Redinchaven Derix'sz.
Datum document 19/12/1393
Regestnummer D no. 42
Beschrijving (regest) Sander Goessen'sz. van Redinchaven en Hermen van Zandwyck, schepenen v. Nijm. - Gaert die Wilde erkent schuldig te zijn aan Peter Myss, als prov. van het Heilige Geest-huis, 50 Frankische schilden, te peinden uit een erftins van 5 pond en 3 hoenders (uit 't huis van Gerit Speckmans in de Stryckstraeten) als verwonnen schuld, enz. Waarna Aelbert Derix'sz. van Redinchaven, onderrichter v. Nijm., met partijen de vormen der peindung verrichtte. Gegeven int jair ons Heren M CCC drie ende tnegentich des vrijdages nae sunte Lucien dach virginis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 55
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794