Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van der Hautart
Naam Symon van Redinchaven
Naam Johan Haick
Naam Gerit van Campen
Naam Willem Knaepensoen
Naam Willem van Redinchaven
Datum document 27/12/1401
Regestnummer D no. 51
Beschrijving (regest) Henrick van der Hautart en Symon van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Johan Haick (te Heze), Gerit van Campen en Willem Knaepensoen beloven een erfpacht van 3 malder 1 schepel rogge, uit een stuk lands van Willem van Redinchaven, priester te Heze, te betalen aan den prov. der Vicarie in St. Steven . Gegeven des maenendaeges nae den heiligen Kersdach int jair ons Heren M vierhondert ende een.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 136
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794