Cartularia Broederschappen

Naam Arnt van Ubbergen
Naam Godert van Genpe
Naam Henrick van Genpe
Naam Ruloff van Olmen
Naam Hille van Olmen
Naam Wllem van Doenen
Naam Clais Peter 'sz. Vigen
Datum document 1/9/1401
Regestnummer D no. 52
Beschrijving (regest) Arnt, heer van Ubbergen; Godert van Genpe en Henrick van Genpe, zijn zoon, gerichtslieden. - Ruloff van Olmen en Hille, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 2 pond, uit een huis van Willem van Doenen, "opten alden Kirckhoff", (waarvan 10 schellingen aan den heer v. U. te betalen), aan Clais Vigen Peter'sz., ten behoeve van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een des donredaeges nae sente Johans dach Decollacio.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 117 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794