Cartularia Broederschappen

Naam Peter van Randenrade
Naam Fierken van Berchhuysen
Naam Henrick van Lent Willem'sz.
Naam Sander van Redinchaven Goessen'sz.
Naam Truy van Olmen
Naam Hermen van Olmen
Naam Johan gen. Gruesbeke van der Wyden
Naam Ruthger van Zandwick Tengnagell
Datum document 19/10/1401
Regestnummer D no. 53
Beschrijving (regest) Peter van Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Fierken van Berchhuysen, burggraaf; Henrick Willem'sz. van Lent en Sander Goessen'sz. van Redinchaven, schepenen aldaar. - Truy, wede Hermen van Olmen, geeft een erftins van 3 Frankische schilden, uit 't huis van Johan van der Wyden, gen. Gruesbeke, in de Steenstraeten, strekkende tot den stadsmuur, aan Rutgher Tengnagell van Zandwick, ten behoeve van het Heilige Geest-huis; terwijl J. v. d. W. den tins in een ander goed pand mag overbrengen. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende een des guedesdaeges nae Sunte Gallen dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 48
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794