Cartularia Broederschappen

Naam Fierken van Berghusen
Naam Rutger van Gruesbeeck
Naam Zander van Redinchaven Joh.'sz.
Naam Heynrick van Apelteren
Naam Mechtelt van Apelteren
Naam Engelbert Joh.'sz.
Naam Jorden van den Bremmeler
Naam Robbert van Wyssche
Naam Derick van Vloderp
Datum document 15/11/1401
Regestnummer D no. 54
Beschrijving (regest) Fierken van Berghusen, burggraaf v. Nijm. en richter in 't Rijk v. Nijm.; Rutger van Gruesbeeck en Zander Joh.'sz. van Redinchaven, schepenen aldaar. - Heynrick van Apelteren, ridder, en Mechtelt, zijn vrouw, verkoopen een pacht van 3 schilden, uit een stuk lands in den Nederenbossche, aan de Woerderstege; een stuk lands in Wynsen; een erfpacht van 10 pond 5 schellingen en 2 pond 10 hoenders door Engelbert Joh.'sz. te betalen, uit zijn hofstad te Wynsen; en een erfpacht van 2 pond, uit land te Wynsen, aan Jorden van den Bremmeler, ten behoeve van Robbert van Wyssche en Derick van Vloderp. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende een des dinsdages na sunte Mertens dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 146
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794