Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Lynden Collart
Naam Johan Puls
Naam Derick van Wuesick Willem'sz.
Naam Sander van Redinchaven Goessen'sz.
Naam Johan Pruever
Naam Agneess Pruever
Naam Henrick Schoenzwaen
Datum document 26/8/1409
Regestnummer D no. 65
Beschrijving (regest) Henrick Collart van Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan Puls, burggraaf; Derick Willem'sz. van Wuesick en Sander Goessen'sz. van Redinchaven, schepenen aldaar. - Johan Pruever en Agneess, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 12 schellingen 1 hoen, van een van 3 pond, uit een huis (vroeger van J. P.) in de Plaetmekerstraten, aan Henrick Schoenswaen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende negen des maenendages nae sunte Bartholomeeus dach apostoli.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 71 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794