Cartularia Broederschappen

Naam Derick van Wuesick Willem'sz.
Naam Sander van Redinchaven Goessen'sz.
Naam Ott van Gelre
Naam Gerit van Rodingen
Datum document 29/10/1409
Regestnummer D no. 66
Beschrijving (regest) Derick Willem'sz. van Wuesick en Sander Goessen'sz. van Redinchaven, schepenen v.Nijm. - Ott van Gelre erkent een huis aan 't St. Stevenskerkhof, voor een erftins van 1 Frankische schild, ontvangen te hebben van Gerit van Rodingen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende negen des dynxtdaeges nae sunte Symon ende Judas dach apostolorum.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 97
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794