Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Lynden Collart
Naam Johan Puls
Naam Johan van Heesse Willem'sz.
Naam Hermen van Waetseler
Naam Gerit van Rodingen
Naam Henrick Byesman
Naam Goessen van Aerthem
Datum document 9/9/1411
Regestnummer D no. 71
Beschrijving (regest) Henrick Collart van Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan Puls, burggraaf; Johan Willem'sz. van Heesse en Hermen van Waetseler, schepenen aldaar. - Gerit van Rodingen geeft een erftins van 2 Frankische schilden, uit 't achterste huis van Henrick Byesman, aan de Kryekenbeexgasse, aan Goessen van Aerthem, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende elff des anderen daeges op Onser Liever Vrouwen dach Nativitatis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 89
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794