Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Lynden Collert
Naam Johan Puls
 !
Naam Adam van Heze
Naam Johan Budde
Naam Aleidt Evers
Naam Hermen Kersemeker
Naam Griet Frederix
Naam Johan Roesmans
Naam Mechtelt Roesmans
Naam Johan Hermen'sz. van Boeningen
Datum document 21/3/1413
Regestnummer D no. 75
Beschrijving (regest) Henrick Collert van Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan Puls, burggraaf; Adam van Heze en Johan Budde, schepenen aldaar. - Aleidt Everts, Hermen Kersemeker en Griet Frederix, zijn zuster, geven alle erftinsen, erfpachten en erfnissen, en alle andere onroerende goederen, aan hun opgekomen door doode van Johan Roesmans en Mechtelt, zijn vrouw, in 't Schependom v. Nijm., aan Johan van Boeningen Hermen'sz., als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende dertien des dijnxdaechs nae sunte Geertruyden dach virginis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 5 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794