Cartularia Broederschappen

Naam Ernst Nulant Ingen
Naam Johan Puls
Naam Johan van Heze Willem'sz.
Naam Claes Peter 'sz. Vighe
Naam Johan Pryem
Naam Johan van Boeningen Hermen'sz.
Naam Jorden Boyen
Naam Johan van Olmen
Datum document 13/1/1414
Regestnummer D no. 77
Beschrijving (regest) Ernst Ingen Nulant, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Johan Puls, burggraaf; Johan Willem'sz. van Heze en Claes Vighe Peter'sz., schepenen aldaar. - Johan Pryem geeft een erftins van 6 Frankische schilden, uit al zijn deel en recht op huizen enz., waarin hij woont, naast een erf van deken en kapittel der kerk te Xancten, aan Johan Hermen'sz. van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis (uit "den saell des huys voirgen." een erftins, aan Jorden Boyen en Johan van Olmen). Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende veerthien opten achten dach nae den heiligen Derthien dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 33
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794