Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Galen
Naam Herman van Zandwick
Naam Bertraet van Drueten
Naam Berneer Smedeken
Naam Johan Budde
Naam Johan van Boeningen Hermen'sz.
Datum document 13/3/1415
Regestnummer D no. 82
Beschrijving (regest) Henrick van Galen en Herman van Zandwick, schepenen v. Nijm. - Bertraet van Drueten, priores van 't Nonnenklooster te Nijm., en Berneer Smedeken, priester, als prov. van haar en 't klooster, ruilen met Johan Budde en Johan Hermen'sz. van Boeningen, als provis. van het Heilige Geest-huis, van eenige tinsen. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende vyfthien des anderen daeges nae sunte Gregorius dach pape.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 183
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794