Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Galen
Naam Hermen van Zandwick
Naam Hermen Collart
Naam Peter C.
Naam Willem van Brabant
Datum document 8/11/1417
Regestnummer D no. 86
Beschrijving (regest) Henrick van Galen en Hermen van Zandwick, schepenen v. Nijm. - Hermen Collart en Peter C. geven een erfpacht van 4 Frankische schilden, uit het land genoemd in No. 85, aan Willem van Brabant, als prov. van het Heilige Geest-huis en 't Gast-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende soeventhien des maenendages als opter Octaven van Allen Heiligen.
Opmerkingen Gevidimeerd 14 December, 1423 (No. 108)
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio -
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794