Cartularia Broederschappen

Naam Jacob Wolff
Naam Willem van Doenen
Naam Ernst Nulant Ingen
Naam Hermen van Zandwick
Naam Willem Jr. van Lyenen
Naam Henrick van Weelderen
Naam Styn van Weelderen
Naam Arnt Gerit'sz. van Bueren
Naam Johan van Bonyngen
Datum document 22/9/1421
Regestnummer D no. 93
Beschrijving (regest) Jacob Wolff, onderrichter v. Nijm., aangesteld in plaats van Willem van Doenen, onderrichter, door Ernst Ingen Nulant, burggraaf; Hermen van Zandwick en Willem van Lyenen Jr, schepenen aldaar. - Henrick van Weelderen en Styn, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 3 Frankische schilden, uit 't huis van Arnt van Bueren Gerit'sz., buiten de Borchpoerte, aan Johan van Bonyngen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een ende twintich des anderen dages nae sunte Matheeus dach apostoli et evangeliste.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 112
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794