Cartularia Broederschappen

Naam Willem van Doenen
Naam Roeloff van der Hautart
Naam Daem van Heze
Naam Herman van Zandwyck
Naam Aelbert Vaeck
Naam Wolter van Boemel Aloff'sz.
Naam Johan van Boeningen
Datum document 26/9/1422
Regestnummer D no. 100
Beschrijving (regest) Willem van Doenen, onderrichter van Nijm., aangesteld door Roeloff van der Hautart, burggraaf; Daem van Heze en Herman van Zandwyck, schepenen aldaar. - Aelbert Vaeck verkoopt 3 tinsen, uit huizen in de Holtstraeten (aan de Florisgasse), in de gas tegenover 't huis van Wolter Aloff'sz. van Boemel, en aan den Wyer; en geeft 4 tinsen, uit huizen in de Strijckstraeten, aan 't St. Stevenskerkhof, Bruederstraeten (strekkende tot de Put), enz. aan Johan van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende twintich op sunte Cosmas ende Damianus avont martirum.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 86 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794