Cartularia Broederschappen

Naam Rueloff Huysrait
Naam Rueloff van der Hautart
Naam Sander van Redinchaeven
Naam Willem Wynninck
Naam Lubbert in der A.
Naam Johan van Boeningen
Datum document 20/2/1423
Regestnummer D no. 102
Beschrijving (regest) Rueloff Huysrait, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Rueloff van der Hautart, burggraaf; Sander van Redinchaeven en Willem Wynninck, schepenen aldaar. - Lubbert in der A geeft een erfpacht van 2 malders rogge, uit een stuk lands bij den Hoetberch, aan de Tyrsstraet, aan Johan van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC drie ende twyntich des saterdages nae sunte Valentyns dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 129 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794