Cartularia Broederschappen

Naam Henrick van Ghent
Naam Goessen van der Waden
Naam Elbert van Lobz
Naam Willem van Poelwick
Naam Udel van Poelwick
Naam Jan van Baerl
Naam Johan van Boeningen
Datum document 28/7/1423
Regestnummer D no. 105
Beschrijving (regest) Henrick van Ghent, richter te Ghent; Goessen van der Waden en Elbert van Lobz, schepenen aldaar. - Willem van Poelwick en Udel, zijn vrouw, geven een erftins van 1 overl. Rijnsche gulden, uit een hofstad in 't Schependom van Ghent, af te koopen door Jan van Baerl en zijn erven, aan Johan van Boeningen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drie ende twintich des naesten goedesdages nae sunte Jacops dach apostoli.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 176 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794