Cartularia Broederschappen

Naam Derick van Hemersbach
Naam Roeloff van der Hautart
Naam Willem Wynninck
Naam Johan Cuysman
Naam Derick van Kuyck
Naam Johan van Boeningen
Datum document 22/11/1423
Regestnummer D no. 107
Beschrijving (regest) Derick van Hemersbach, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Roeloff van der Hautart, burggraaf; Willem Wynninck en Johan Cuysman, schepenen aldaar. - Derick van Kuyck, uit Heeze, erkent een stuk lands in den Byesen, drie aan den berg, een huis en een hofstad, voor een erfpacht van 15 malders rogge en 4 ponden , ontvangen te hebben van Johan van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC drie ende twintich op sunte Cecilien dach virginis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 137
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794