Cartularia Broederschappen

Naam Johan Willem Venboit'sz.
Naam Derick van der Hautart
Naam Henrick van Weelderen
Naam Willem van Doenen
Naam Waltart van Oss
Naam Heynkijn van Oss
Naam Johan van Boeningen
Datum document 13/3/1425
Regestnummer D no. 114
Beschrijving (regest) Johan Willem Venboit'sz., onderrichter v. Nijm., aangesteld door Derick van der Hautart, burggraaf; Henrick van Weelderen en Willem van Doenen, schepenen aldaar. - Waltart van Oss en Heynkijn, zijn vrouw, verkoopen een huis en ledig erf (tinsen eruit o.a. aan het Augustijner-klooster te Wezel) aan Johan van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vyff ende twintich des dynxtdages nae sunte Gregorius dach pape.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 16
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794