Cartularia Broederschappen

Naam Sander van Redinchaven
Naam Willem die Jonge van Lyenen
Naam Hermen Guetgesell
Naam Johan van Boeningen
Datum document 6/11/1425
Regestnummer D no. 118
Beschrijving (regest) Sander van Redinchaven en Willem van Lyenen die Jonge, schepenen v. Nijm. - Hermen Guetgesell geeft een erftins van 2 Frankische schilden uit 2 huizen bij de Kannenmerckt, naast de gas, strekkende tot het St. Jans-kerkhof, aan Johan van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Bij schade in de weerscap zal hij 40 Fr. s. betalen, te peinden uit de huizen, als verwonnen schuld. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vyff ende twyntich des dynxtdaeges nae Alre Heiligen dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 93
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794