Cartularia Broederschappen

Naam Hermen van Zandwyck
Naam Sander van Redinchaven
Naam Elizabeth Derix'sz.
Naam Deric Derix'sz.
Naam Johan van Boeningen
Datum document 15/1/1426
Regestnummer D no. 119
Beschrijving (regest) Hermen van Zandwyck en Sander van Redinchaven, schepenen v. Nijm. - Elizabeth, dochter van wijlen Deric Derix'sz., geeft, ingevolge 't testament van hare moeder, een erfjaarrente van 2 Arnh. Rijnsche guldens "hartoch Reynalts", (binnen 4 jaar te lossen iederen gulden met 16), uit haar deel van een huis in de Holtstraeten, aan Johan van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis. Gegeven int jair ons Heren M CCCC sess ende twyntich des anderen dages nae sunte Poncianus dach martiris.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 85
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794