Cartularia Broederschappen

Naam Sander van Redinchaven
Naam Johan Cuysman
Naam Bernt van Galen
Naam Johan van Boeningen
Naam Johan Willem Venboit'sz.
Datum document 12/6/1426
Regestnummer D no. 121
Beschrijving (regest) Sander van Redinchaven en Johan Cuysman, schepenen v. Nijm. - Bernt van Galen erkent schuldig te zijn aan Johan van Boeningen, als prov. van het Heilige Geest-huis, 100 Frankische schilden, te peinden uit een erfpacht van 4 malder rogge (uit een stuk lands te Heze, aan den berg) als verwonnen schuld. Waarna Johan Willem Venboit'sz. met partijen de vormen der peindung verrichtte. Gegeven int jair ons Heren M CCCC sess ende twintich op sunte Odulphus dach.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 138
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794