Cartularia Broederschappen

Naam Willem van Poelwyck
Naam Gerit van Ewyck van Baers
Naam Henrick van Tefelen
Naam Floris van Tefelen (?)
Naam Johan Valkenborch
Datum document 22/4/1431
Regestnummer D no. 137
Beschrijving (regest) Willem van Poelwyck en Gerit van Baers van Ewyck, als "gesaemende zaeckwalde" - beloven zekerheid, daar Henrick van Tefelen en Floris v. T. opdroegen aan Johan Valkenborch, als prov. van het Heilige Geest-huis, een erftins van 4 malder weit, uit een stuk lands in 't schependom van Ghent, opten Strydeweert, bij den "Lopenden Stranck" en "Doden Stranck"; en mocht er schade voor 't Heilige Geest-huis ontstaan, dan, ongemaand, in te zullen leysten in Nijmegen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende dartich op sente Georgius avent.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 177 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794