Cartularia Broederschappen

Naam Willem Collert
Naam Willem Jr. Wynninck
Naam Derick Cracht
Naam Johan Valkenborch
Naam Wynken Baed Arnt'sz.
Naam Johan die Haze
Datum document 7/5/1431
Regestnummer D no. 138
Beschrijving (regest) Willem Collert en Willem Wynninck Jr, schepenen v. Nijm. - Derick Cracht erkent schuldig te zijn aan Johan Valkenborch, als prov. van het Heilige Geest-huis, 20 Frankische schilden, te peinden uit een erftins van 1 Fr. s., uit het huis van Wynken Arnt'sz. Baed (bode?), in de Stryckstraeten, als verwonnen schuld. Waarna Johan die Haze, onderrichter v. Nijm., met partijen de vormen der peindung verrichtte. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een ende dertich des maenendages na den heiligen sonnendach Vocem Jocunditatis.
Opmerkingen C.f. Charter No. 212.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 51
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794